• Vi måste hjälpas åt att rädda landskapet

  Vindkraftindustri förstör vårt landskap

  Visst vill du vara med och värna och vårda landskapet, naturen, människors och djurs livsmiljöer.

  Det är just det vi i Föreningen Svenskt Landskapsskydd gör.

  Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) startade 1999 och har medlemmar över hela landet.

  Gå med i folkrörelsen där en landsbygd står i fokus som är hotad eller drabbad av vindkraftverk.

  Många vindkraftsprojekt stoppas tack vare kommunpolitiker som använder vetot mot de ansökningar som hotar den lokala miljön, människors rätt till ett liv utan störd nattsömn och sänkta fastighetsvärden. Djur, landskapet och naturen drabbas också på ett negativt sätt.

  FSL ger hopp till människor som är hotade en energikälla som har usel leveransförmåga, missar miljömålen och har en destruktiv påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden. Du kan få hjälp av FSL.

  Rättssäkerheten för de som hotas sätts åt sidan när politiker myndigheter och domstolar beslutar om övergreppet att bevilja vindkraft i strid med lagstiftning, vägledande anvisningar och sunt förnuft.

  Vårt stabila elsystem äventyras genom att vindkraftverk inte kan ta ansvar för vårt välstånd. Vindkraften lever sitt eget liv vid sidan om energikällor som ger oss el varje sekund. Varför måste vi ha två system, ett som fungerar alltid och ett som producerar lite när det passar? Att satsa så mycket på ett vi-hoppas-att det-blåser-system är oansvarigt. Vindkraften har under 2022 bara levererat ca 30 % av sin maximala kapacitet. I framtiden kan bara 2 % garanteras varje sekund.

  Försämrad äganderätt för grannar, störd allemansrätt, sönderslagna sociala strukturer, olust kring bärplockning och jakt kommer i vindkraftens spår. Ingen ersättning ges till drabbade trots att fastighetsvärden sänks upp till 50 %. Ska landsbygden bara tåla detta och hålla tyst? Det är vindkraftsförespråkarnas önskan. 

  Vi måste bli fler och kan inte bara lida i tysthet. Vi accepterar inte att offras på det sätt som nu sker i orimlig skala.

  Skall sverige vara europas energikoloni?

  Sverige kan inte offra vårt landskap för att tvätta europas industri grön.

  Den ”gröna miljöförstöringen” som följer i spåren av vindkraftsindustrin är för stor kostnad för sverige att bära.

  Vårt ansvar till framtida generationer att bevara vårt landskap och den biologiska mångfalden, är större än den flyktiga tillfredsställelsen av illusionen ”att vara bäst i klassen”, som låter europas industri tvätta sin bokföring med grön energi från sverige.

  Bli medlem.

  Styrelsen för Föreningen Svenskt Landskapsskydd

 • Årsmöte 2023-03-25

  Handlingar till årsmötet

 • Gott Nytt År

 • God Jul och Gott Nytt År

  Jultomte på släde

  God Jul och gott Nytt år från oss alla till er alla

  önskar

  Föreningen svenskt landskapsskydd FSL