Försvara naturen – bli medlem i FSL

Medlem i Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL kan Du antingen bli i någon av våra lokala och regionala föreningar, eller som enskild medlem. Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på . Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främst resekostnader. Vi kan aldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gäller ekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sveriges natur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Använd det digitala formuläret längst ned på sidan

Medlemsavgiften är per år 100 kr för enskild medlem.

750 kr för förening upp till 500 medlemmar.

1250 kr för förening upp till 1000 medlemmar.

2 250 kr per år för förening med 1000 eller fler medlemmar.

Medlemsavgiften kommer som en faktura och inbetalas till Föreningen Svenskt Landskapsskydd,(IBAN/SE2080000826440631504388) 


Bli medlem

Skicka
Logo swish

1234214367


Bankgiro

Föreningen Svenskt Landskapsskydd,(IBAN/SE2080000826440631504388) 

Bankgiro 242-77 55

Bic/SWIFT  SWEDSESS