Välkommen till föreningen

Skicka

1234214367

Logo swish

Bankgiro

242-77 55


Försvara naturen

Bli en av oss

Tillsammans är vi starka

Som medlem i Föreningen Svenskt Landskapsskydd är du med och försvarar miljön och de obrutna horisonterna.

Vår verksamhet går i sin helhet ut på att skydda vårt landskap och den biologiska mångfalden.

Vi kämpar mot kapitalistiska krafter som exploaterar vårt landskap för ekonomisk vinning.

Vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap och vår demokratiska rätt till vårt landskap.

Sveriges landskap, natur och djur, är det vi försvarar. Ditt medlemskap och ditt engagemang är viktigt.

Medlemsavgiften är per år 100 kr för enskild medlem.

750 kr för förening upp till 500 medlemmar.

1250 kr för förening upp till 1000 medlemmar.

2 250 kr per år för förening med 1000 eller fler medlemmar.

Ni kan betala med swish via bankgiro eller välja att få en faktura.

Åter igen

Välkommen till

Föreningen svenskt Landskapsskydd

Vi följer GDPR