Ordförande

Martin Degerman

Skåne och Gävleborgs län

ordf@landskapsskydd.se

Vice ordförande och presstalesman

Henrik Wachtmeister

Skåne

henrik@knutstorp.se

Tel: 070 607 96 84

Ledamot

Lennart Ström 

Kassör

Åke Gustavsson

Norrbottens län

ake.gustavsson@landskapsskydd.se

Tel: 070 231 26 12

Sekreterare

Annica Hällström

Norrbottens län

annica.hallstrom@telia.com

Tel: 076 104 64 86

Suppleant

Björn Ydrén

Suppleant

Peter Nilsson

Revisor

Sune Sjöström

ovre.aflo@telia.com

Tel: 076/8467396

Valberedning:

Jonny Fagerström, 070-6765708

jonny.fagerstrom@outlook.com