Styrelsen

Ordförande

Martin Degerman

Skåne och Gävleborgs län

martin.degerman@gmail.com

Tel: 070 206 99 21

 

Vice ordförande och presstalesman

Henrik Wachtmeister

Skåne

henrik@knutstorp.se

Tel: 070 607 96 84

 

Kassör

Åke Gustavsson

Norrbottens län

fsl.landskapsskydd@outlook.com

Tel: 070 212 93 12

 

Sekreterare

Annica Hällström

Norrbottens län

annica.hallstrom@telia.com

Tel: 076 104 64 86

 

Ledamot

Leif Lyttkens

Uppsala län och Dalarnas län

leif@lyttkens.com

Tel: 070 523 43 79

 

Suppleant

Erik Westlind

Tel: 072/5651599

 

Suppleant

Maria Vemdal

mvemdal@gmail.com

Tel: 070/6664713

 

Revisor

Sune Sjöström

ovre.aflo@telia.com

Tel: 076/8467396