Välkommen till Föreningen Svenskt Landskapsskydd

 • Det skrämmer mig att vi inte i större utsträckning ifrågasätter det allmänna mantrat att vindkraften är grön och ofarlig.

  Både naturen och besöksnäringen står på spel när politikerna och energibolagen nu gör oss alla till försökskaniner, skriver hotellägaren Catharina Roos.

  Expressen

Senaste artiklar

 • Ny studie: Ljudet från vindkraft påverkar sömnen negativt

  Ljudet från vindkraftverk påverkar både drömsömnen och känslan av återhämtning. Det visar en färsk studie som tagit avstamp i att det tidigare varit svårt att länka sömnproblem till vindkraftsljud.

  SVT

 • FSL:s debattartikel publicerad i Uppsala Nya Tidning 14 april 2021

  Här kan du läsa vår debattartikel med rubriken: ”Vindkraftbuller – fel tänkt och fel mätt”, som idag (14 april) publiceras på UNT:s debattsida. Den är inte tidigare publicerad, men kan ses som en fortsättning och aktualisering av vår debattartikel ”Oansvarigt risktagande”, införd i UNT 2019-02-27. Nya forskningsrön har framkommit.

  FSL:s artikel i UNT är upphovsrättsskyddad, varför vi inte kan kopiera den rätt av. Det är dock vi som äger texten. Det står envar fritt att vidarekopiera den här texten och fritt använda den.

  En ensidig engelsk sammanfattning av det tyska forskningsprojektet kan googlas fram på  ”High level infrasound exposure reduces the contractility of human cardiac tissues in in-vitro model”. Det avslutande stycket “Conclusion” sammanfattar essensen om att max 80 dBz bör vara tillåtet. [Läs vidare]

 • Årsmöte 2021

  Årsmöte 2021

  Årsmötet genomfört.

  Nuvarande styrelse och ordförande sitter kvar.

  Verksamhetsberättelse 2020

 • Förslag på strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad lämnas till regeringen

  En utvecklad planeringsprocess för vindkraft, med regionala utbyggnadsbehov, förslag om förändrad kommunal tillstyrkan samt ett nationellt planeringsunderlag som ska underlätta och vägleda det regionala arbetet.

  Energinyheter

 • Ny vägledning för etablering av vindkraft

  Naturvårdsverket presenterat sin nya vägledning om buller från vindkraftverk. Noterar tre tydliga ställningstaganden:

  1) 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostad ska alltjämt gälla.
  2) Ingen skärpt reglering utifrån vindskyddat läge.
  3) Beräknade ljudnivåer vid redovisning av buller i prövning ska aldrig redovisas med decimaler då beräkningarna inte har en sådan noggrannhet. Värdena bör i stället avrundas till närmaste heltal så att exempelvis 38,49 dBA avrundas nedåt till 38 dBA och 38,50 dBA avrundas uppåt till 39 dBA.

  Några större fördelar för närboende tycks inte finnas

  Naturvårdsverket

 • Länk till SwebbTV

  SwebbTv innehåller ofta intressanta program om energi och klimat, ämnen som kan vara intressanta kopplat till bland annat vindkraft.

  FSL presenterar här en länk till SwebbTV:s hemsida där man själv kan välja program

  SwebbTV

 • Uppropet

  Vi påminner om uppropet

  Nedan finner ni länkar till uppropet mot vindkraft. Den första länken är texten till uppropet och den andra länken är mailadresser till tänkbara adressater.

  Upprop för det svenska landskapet

  Mailadresser för uppropet

 • Årsmötet 2020 är genomfört

  Årsmötet 2020 genomfördes i laga ordning på elektronisk väg den 26 september 2020.

  Till ny ordförande för föreningen valdes Martin Degerman.

  Tidigare ordförande Jan Hedman har på egen begäran valt att träda tillbaka något och har valts in som suppleant i styrelsen.

  Styrelsen är i övrigt oförändrad

 • FSL debatterar

  Ordförande Jan Hedmans aktuella debattartikel publiceras nu i flera tidningar

  LTZ

 • Uppdrag granskning kan berätta att två personer med nära anknytning till mc-gänget Hells Angels har kopplingar till ett stort vindkraftsprojekt i Viksjö utanför Härnösand. Enligt Stefan Lundberg, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, smyger sig organiserad brottslighet ofta in i stora bygghärvor.

  Reportaget ”Borta med vinden” sänds onsdag 29 april. Du kan se det 12.00 på SVT Play – eller 20.00 i SVT1.

  SVT

  SVT Play