Hur vi behandlar personuppgifter

Personuppgiftsansvar

Föreningen svenskt landskapsskydd – FSL, med organisationsnummer 832000-5427 

är personuppgiftsansvarig när föreningens verksamheter behandlar personuppgifter. För vissa uppgifter om medlemmar har vi ett gemensamt ansvar tillsammans med kretsar och länsförbund. För uppgifter om autogirobetalare har vi ett gemensamt ansvar med betaltjänstleverantörerna.

Vilka uppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, namn, adress, mobilnummer etc.) när du exempelvis registrerar dig som medlem, skänker en gåva eller fyller i ett formulär för aktivitet av något slag via någon av våra digitala kanaler. Du kan också vara anställd hos en samarbetspart eller branschkontakt till Föreningen svenskt landskapsskydd, då är personuppgifterna dina kontaktuppgifter i arbetet.

Varför behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullfölja de åtaganden som är kopplade till det syfte som uppges vid insamlingstillfället eller för samarbetet. I övrigt använder vi dina uppgifter endast för ändamål som rör Föreningen svenskt landskapsskydd – FSLs egen verksamhet och insamling. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.

Föreningen svenskt landskapsskydd – FSL värnar om den personliga integriteten. Att hantera personuppgifter korrekt och säkert är en prioriterad fråga för oss. De som anförtror oss sina uppgifter ska vara trygga.

Vi följer Dataskyddsförordningen och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet.

Föreningen svenskt landskapsskydd – FSL vill ha ett transparent förhållningssätt gentemot de registrerade personerna. Information till dem ska vara klar och tydlig.

Kontaktuppgifter till oss ska alltid ingå i den information vi lämnar till de registrerade.

Har du frågor i egenskap av medlem eller givare ska du kontakta Medlems- och Givarservice på medlem@landskapsskydd.se.

Har du allmänna frågor om hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta oss på info@landskapsskydd.se. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Integritetspolicy för Föreningen svenskt landskapsskydd – FSL.