Lokalföreningar

Föreningen rädda sydkusten

Brevens kulturmiljöförening

Vision Jungfrukusten

Föreningen Fri natur Stömneskog

Fårholens samfällighetsförening

Ängersjö byalag

Rättvisa Vindar Norra Östergötland

Föreningen Motvind

Wittsjöbygden mot vindkraft

Alefjälls Naturskyddsförening

Rättvis Vind i Holaveden

Stöttingfjällets Miljöskyddsförening

God Livsmiljö i Hylte

Föreningen Vi

FSL Ölme Lokalavdelning

Föreningen Finnskogsriket

Rädda Hallandkusten