Föreningen rädda sydkusten
VKVpark i Boarp Nej Tack
Vision Jungfrukusten
Föreningen Fri natur Stömneskog
Fårholens samfällighetsförening
Ängersjö byalag
Rättvisa Vindar Norra Östergötland
Wittsjöbygden mot vindkraft
Alefjälls Naturskyddsförening
Rättvis Vind i Holaveden
Stöttingfjällets Miljöskyddsförening
Föreningen Vi
FSL Ölme Lokalavdelning
Föreningen Finnskogsriket
Rädda Hallandkusten

RÄTTVISA VINDAR VID REGNA RVVR