Värdet av landskapet för människan som lever i det skall vara grund för beslut. Det är också människan i landskapet som skall bestämma om hur det skall nyttjas. Inte riskkapitalbolag i Luxemburg.