FSL är på Almedalen 2024.

Välkommen att besöka oss tisdag 25 till 28 Juni 2024.

Alla hälsas välkomna att besöka vårt tält i Visby och hjälpa oss bevara det öppna landskapet.