Välkommen till Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Förberedelse inför valet i september – ett förslag

I september 2018 är det riksdagsval. Nästa gång blir 2022. Under perioden 2018 – 2022 kan många nya vindkraftverk komma att projekteras/byggas. Kanske i Din kommun. Vill du skydda din närmiljö, bör du nu tänka framåt. Efter valet 2018 kan det vara försent, om din kommun då får en vindkraftsvänlig majoritet.

Inför valet 2014 hade lokaltidningen  (DalaDemokraten)  i min hemkommun  en artikelserie som hette “Kan du lova ? “.  Här tillställdes de olika partierna frågor som läsekretsen kunde ställa. Exempelvis “Kan ni lova att utöka antalet äldreboenden?“  Alla partierna ställde givetvis upp, och det blev intressanta svar och artiklar för tidningen.

Vi frågade: “Kan ni lova att inga ytterligare vindkraftverk kommer att byggas i kommunen?“ Och vi fick svar från alla partier i kommunen. Alla svarade “Ja“, utom Centern. [Läs vidare]

Posted by Jonny Fagerström in Artikel-front, Artiklar

Senaste artiklar

 • Debatt: Havsbaserad vindkraft och solceller är långt mindre naturförödande i jämförelse med landbaserad vindkraft. Detta teknikskifte gör att vi nu kan välja bort vindkraften på land, skriver Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, Föreningen svenskt landskapsskydd.

  Göteborgsposten

 • I september 2018 är det riksdagsval. Nästa gång blir 2022. Under perioden 2018 – 2022 kan många nya vindkraftverk komma att projekteras/byggas. Kanske i Din kommun. Vill du skydda din närmiljö, bör du nu tänka framåt. Efter valet 2018 kan det vara försent, om din kommun då får en vindkraftsvänlig majoritet.

  Inför valet 2014 hade lokaltidningen  (DalaDemokraten)  i min hemkommun  en artikelserie som hette “Kan du lova ? “.  Här tillställdes de olika partierna frågor som läsekretsen kunde ställa. Exempelvis “Kan ni lova att utöka antalet äldreboenden?“  Alla partierna ställde givetvis upp, och det blev intressanta svar och artiklar för tidningen.

  Vi frågade: “Kan ni lova att inga ytterligare vindkraftverk kommer att byggas i kommunen?“ Och vi fick svar från alla partier i kommunen. Alla svarade “Ja“, utom Centern. [Läs vidare]

 • Gotland ligger mitt i Östersjön. Det blåser bra kring ön, och solen skiner – åtminstone på sommarhalvåret. Men ön är platt och ganska torr, så det finns ingen vattenkraft att tala om. Men nog växer det både skog och åkergrödor på Gotland, så det måste väl finnas goda förutsättningar för bioenergi?

  Second opinion

 • 9600 tranor vid Hornborgasjön idag den 2 april 2018. Även väldigt många svanar och gäss var på plats vid Stora Bjurum i ett fint vårväder. Flera av dessa sträckande fåglar har räddats till livet av Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Västergötlands Ornitologiska Förenings kamp mot vindkraft på Billingen. En kamp som vi slutligt vann hösten 2016.

 • Den 17 mars hade FSL årsmöte i Uppsala. Styrelsen omvaldes oförändrad. I årsberättelsen kan du läsa en sammanfattning över vad föreningen gjort under året. Årets debattartiklar i media finns listade, och kan sökas på GOOGLE.

  Årsberättelse för 2017

 • Den slutliga domen om vindkraft i Ödmården i Söderhamns kommun har nu kungjorts av Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Föreningen Svenskt Landskapsskydd, och alla i bygden som kämpat mot etableringen kan nu dra en lättnadens suck. De 98 vindkraftverken kommer inte att kunna byggas. Domen kan inte överklagas.

  Bergvik skog och Söderhamns kommun får bita i gräset. Detta är en bygdens seger, säger Jonny Fagerström, som varit föreningens talesperson i området. Det känns fantastiskt att få vara delaktig i detta.

  Fyra miljarder kronor kan nu användas till något bättre, och mer produktivt, än att bygga vindkraftverk och förstöra livsmiljöer för människor och djur. [Läs vidare]

 • Årsmötet 2018 är nu genomfört.

  Sittande styrelse sitter kvar ytterligare ett år. Jan Hedman är fortsatt föreningens ordförande. Ny ansvarig för valberedningen, Jonny Fagerström, är tillsatt.

 • Under vintern har det kommunala vetot varit aktuellt. Departementet genomförde en enkät som visade att 19 av de 22 tillfrågade kommunerna ville ha kvar vetot. Svensk Vindenergi gjorde en tolkning med betydande underhållningsvärde  ( se vår kommentar https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommunerna-vill-ha-kvar-vindkraftsvetot-20451 ). Men hur skulle departementet reagera?

  Svensk Vindenergi meddelar nu följande: “…..väljer regeringen att inte lägga fram en proposition innan valet. Det är en stor besvikelse som riskerar att få betydande påverkan på omställningstakten.“ (   http://svenskvindenergi.org/blogg/konsekvent-politik-efterfragas  )

  Detta är naturligt för oss ett glädjande meddelande. Det blir alltså valutgången i höst som avgör. Vi har emellertid ännu ingen källa från Regeringskansliet eller annat håll, utan bara Sv. Vindenergi.  Spännande….. [Läs vidare]

 • Den 5 och 6 mars bildades i Gustafsfors föreningen Horisont Hagfors.  Den är ett svar på att Bergvik Skog aktualiserat en planering att bygga ett hundratal 250 meter höga vindkraftverk i tre områden i Hagfors kommun. Ett trettiotal ortsbor från de drabbade områdena samlades två dagar för att formera sig.  Stämningen var god och beslutsam.

  FSL:s ordförande deltog på inbjudan från föreningen under bildande, och gav en redogörelse över några tidigare etableringsprocesser/konflikter, och vilka erfarenheter vi kan dra av dessa. Det rörde sig dels om praktiska och jordnära tips om hur man mobiliserar befolkningen och närmar sig politiken, dels om hur man övergripande kan tänka för att bidra till att agerandet blir genomtänkt, sammanhängande och målinriktat. [Läs vidare]

 • En arbetsgrupp mot Vattenfalls projekt på Hökensås har nu bildats i byn Velinga utanför Tidaholm. Gruppen består av engagerade och bekymrade människor från bygden och samlingen skedde i Bygdegården i Velinga.
  Jag kan konstatera att nätverket har den vilja, kunskap och engagemang som krävs för att lyckas med detta och man är också beredd på en lång strid om sin hembygd. Hökensås är Tidaholms och bygdens enda turist- och rekreationsområde och man får hoppas att kommunen nu inser områdets värden.

  .