Välkommen till Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Kallelse till årsmöte 2018

Föreningen Svenskt Landskapsskydd FSL kallar härmed till årsmöte lördag den 17 mars kl. 14. Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Plats: Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala. (Från Centralen, gå under spåren, därefter förbi Konserthuset och följ Storgatan 600 meter norrut, ligger på vänster sida.)

Kallelse årsmöte FSL mars 2018

Posted by Jonny Fagerström in Artikel-front

Senaste artiklar

 • Föreningen Svenskt Landskapsskydd FSL kallar härmed till årsmöte lördag den 17 mars kl. 14. Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
  Plats: Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala. (Från Centralen, gå under spåren, därefter förbi Konserthuset och följ Storgatan 600 meter norrut, ligger på vänster sida.)

  Kallelse årsmöte FSL mars 2018

 • En arbetsgrupp mot Vattenfalls projekt på Hökensås har nu bildats i byn Velinga utanför Tidaholm. Gruppen består av engagerade och bekymrade människor från bygden och samlingen skedde i Bygdegården i Velinga.
  Jag kan konstatera att nätverket har den vilja, kunskap och engagemang som krävs för att lyckas med detta och man är också beredd på en lång strid om sin hembygd. Hökensås är Tidaholms och bygdens enda turist- och rekreationsområde och man får hoppas att kommunen nu inser områdets värden.

  .

 • På Hökensås vid byn Velinga, söder om Tidaholm, vill Vattenfall bygga ett vindindustriområde med 20 stycken 250 meter höga verk. Man har redan idag tillstånd för 12 stycken 180 meter höga verk, men vill nu öka lönsamheten genom att både utöka området och öka höjden på vindkraftverken. Människorna i bygden har reagerat våldsamt på utvecklingen, vilken man, med rätta, anser förstör livsmiljön för både människor och djur. Man har också på ett mycket engagerat sätt tagit tag i frågan genom att bilda en arbetsgrupp som skall svara på det nya samrådsunderlaget och agera mot kommunen.

  Det som är det mest häpnadsväckande i denna historia är att Tidaholms kommun en gång sagt ja till det ursprungliga projektet, trots att det tycks vara få som vill ha ett industriområde uppe på Hökensås. Hökensås är dessutom det enda turistområde som finns i kommunen med årliga besök av stora mängder tyskar och andra EU-medborgare. Är det slut med det nu eller ska man lyckas stoppa utvecklingen? [Läs vidare]

 • FSL kritiserar Naturvårdsverkets hantering av vindkraftbuller.

  Hanteringen av ljudfrågor vid prövning av vindkraft är bristfällig, anvisningar för hur beräkningar ska utföras är bristfälliga, samt redovisning av andel bullerstörda är felaktig.

  FSL menar att Naturvårdsverket skyndsamt bör göra en översyn av vägledningen för vindkraftbuller. (2017-05-22)

  Huvudtexten

 • FSL presenterar här sin nya hemsida. Den gamla sidan har genom teknikens utveckling blivit otymplig och svårarbetad, vilket har varit orsaken till att det inte hänt så mycket på sidan senaste året, utöver vänsterkolumnen. Men nu avser vi göra nystart!

  Sidan är som ni märker inte helt färdig än – en del återstår att aktualisera. Men det ska vi försöka åtgärda snart.

  Har du synpunkter på hemsidan – eller i övrigt synpunkter på FSL:s verksamhet – välkommen att skriva till oss på: fsl.landskapsskydd(at)outlook.com

  Vill du delta i en fri diskussion om vindkraftfrågor, välkommen till FSL:s facebook-sida: FSL-Facebook.

  – Styrelsen för FSL.