Välkommen till Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Årsmötet 2018 genomfört

Årsmötet 2018 är nu genomfört.

Sittande styrelse sitter kvar ytterligare ett år. Jan Hedman är fortsatt föreningens ordförande. Ny ansvarig för valberedningen, Jonny Fagerström, är tillsatt.

Posted by Jonny Fagerström in Artikel-front, Artiklar

Senaste artiklar

 • Årsmötet 2018 är nu genomfört.

  Sittande styrelse sitter kvar ytterligare ett år. Jan Hedman är fortsatt föreningens ordförande. Ny ansvarig för valberedningen, Jonny Fagerström, är tillsatt.

 • Under vintern har det kommunala vetot varit aktuellt. Departementet genomförde en enkät som visade att 19 av de 22 tillfrågade kommunerna ville ha kvar vetot. Svensk Vindenergi gjorde en tolkning med betydande underhållningsvärde  ( se vår kommentar https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommunerna-vill-ha-kvar-vindkraftsvetot-20451 ). Men hur skulle departementet reagera?

  Svensk Vindenergi meddelar nu följande: “…..väljer regeringen att inte lägga fram en proposition innan valet. Det är en stor besvikelse som riskerar att få betydande påverkan på omställningstakten.“ (   http://svenskvindenergi.org/blogg/konsekvent-politik-efterfragas  )

  Detta är naturligt för oss ett glädjande meddelande. Det blir alltså valutgången i höst som avgör. Vi har emellertid ännu ingen källa från Regeringskansliet eller annat håll, utan bara Sv. Vindenergi.  Spännande….. [Läs vidare]

 • Den 5 och 6 mars bildades i Gustafsfors föreningen Horisont Hagfors.  Den är ett svar på att Bergvik Skog aktualiserat en planering att bygga ett hundratal 250 meter höga vindkraftverk i tre områden i Hagfors kommun. Ett trettiotal ortsbor från de drabbade områdena samlades två dagar för att formera sig.  Stämningen var god och beslutsam.

  FSL:s ordförande deltog på inbjudan från föreningen under bildande, och gav en redogörelse över några tidigare etableringsprocesser/konflikter, och vilka erfarenheter vi kan dra av dessa. Det rörde sig dels om praktiska och jordnära tips om hur man mobiliserar befolkningen och närmar sig politiken, dels om hur man övergripande kan tänka för att bidra till att agerandet blir genomtänkt, sammanhängande och målinriktat. [Läs vidare]

 • Föreningen Svenskt Landskapsskydd FSL kallar härmed till årsmöte lördag den 17 mars kl. 14. Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
  Plats: Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala. (Från Centralen, gå under spåren, därefter förbi Konserthuset och följ Storgatan 600 meter norrut, ligger på vänster sida.)

  Kallelse årsmöte FSL mars 2018

 • En arbetsgrupp mot Vattenfalls projekt på Hökensås har nu bildats i byn Velinga utanför Tidaholm. Gruppen består av engagerade och bekymrade människor från bygden och samlingen skedde i Bygdegården i Velinga.
  Jag kan konstatera att nätverket har den vilja, kunskap och engagemang som krävs för att lyckas med detta och man är också beredd på en lång strid om sin hembygd. Hökensås är Tidaholms och bygdens enda turist- och rekreationsområde och man får hoppas att kommunen nu inser områdets värden.

  .

 • På Hökensås vid byn Velinga, söder om Tidaholm, vill Vattenfall bygga ett vindindustriområde med 20 stycken 250 meter höga verk. Man har redan idag tillstånd för 12 stycken 180 meter höga verk, men vill nu öka lönsamheten genom att både utöka området och öka höjden på vindkraftverken. Människorna i bygden har reagerat våldsamt på utvecklingen, vilken man, med rätta, anser förstör livsmiljön för både människor och djur. Man har också på ett mycket engagerat sätt tagit tag i frågan genom att bilda en arbetsgrupp som skall svara på det nya samrådsunderlaget och agera mot kommunen.

  Det som är det mest häpnadsväckande i denna historia är att Tidaholms kommun en gång sagt ja till det ursprungliga projektet, trots att det tycks vara få som vill ha ett industriområde uppe på Hökensås. Hökensås är dessutom det enda turistområde som finns i kommunen med årliga besök av stora mängder tyskar och andra EU-medborgare. Är det slut med det nu eller ska man lyckas stoppa utvecklingen? [Läs vidare]

 • FSL kritiserar Naturvårdsverkets hantering av vindkraftbuller.

  Hanteringen av ljudfrågor vid prövning av vindkraft är bristfällig, anvisningar för hur beräkningar ska utföras är bristfälliga, samt redovisning av andel bullerstörda är felaktig.

  FSL menar att Naturvårdsverket skyndsamt bör göra en översyn av vägledningen för vindkraftbuller. (2017-05-22)

  Huvudtexten

 • FSL presenterar här sin nya hemsida. Den gamla sidan har genom teknikens utveckling blivit otymplig och svårarbetad, vilket har varit orsaken till att det inte hänt så mycket på sidan senaste året, utöver vänsterkolumnen. Men nu avser vi göra nystart!

  Sidan är som ni märker inte helt färdig än – en del återstår att aktualisera. Men det ska vi försöka åtgärda snart.

  Har du synpunkter på hemsidan – eller i övrigt synpunkter på FSL:s verksamhet – välkommen att skriva till oss på: fsl.landskapsskydd(at)outlook.com

  Vill du delta i en fri diskussion om vindkraftfrågor, välkommen till FSL:s facebook-sida: FSL-Facebook.

  – Styrelsen för FSL.