Välkommen till Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Senaste artiklar

 • Elefanten i rummet

  Vi genomlider nu en mycket allvarlig el- och energikris. Men vad beror det på? Vad hände? Som vanligt när man analyserar olyckor och plötsliga förändringar är orsaken inte en utan flera.

  Energinyheter

 • ”Der Kampf um die Windräder”

  En film om hur vindkraften”poppar upp” lite varstans och hur lite människor kan påverka det.

  Youtube

 • FSL debatterar

  Expressen

 • EU-kommissionens klimatåtgärder kommer att innebära höga kostnader, ineffektivitet, protektionism samt djupa inbrytningar i ländernas nationella suveränitet. Det skriver Jessica Stegrud och Martin Kinnunen, SD.

  SVD

 • Det skrämmer mig att vi inte i större utsträckning ifrågasätter det allmänna mantrat att vindkraften är grön och ofarlig.

  Både naturen och besöksnäringen står på spel när politikerna och energibolagen nu gör oss alla till försökskaniner, skriver hotellägaren Catharina Roos.

  Expressen

 • Ny studie: Ljudet från vindkraft påverkar sömnen negativt

  Ljudet från vindkraftverk påverkar både drömsömnen och känslan av återhämtning. Det visar en färsk studie som tagit avstamp i att det tidigare varit svårt att länka sömnproblem till vindkraftsljud.

  SVT

 • FSL:s debattartikel publicerad i Uppsala Nya Tidning 14 april 2021

  Här kan du läsa vår debattartikel med rubriken: ”Vindkraftbuller – fel tänkt och fel mätt”, som idag (14 april) publiceras på UNT:s debattsida. Den är inte tidigare publicerad, men kan ses som en fortsättning och aktualisering av vår debattartikel ”Oansvarigt risktagande”, införd i UNT 2019-02-27. Nya forskningsrön har framkommit.

  FSL:s artikel i UNT är upphovsrättsskyddad, varför vi inte kan kopiera den rätt av. Det är dock vi som äger texten. Det står envar fritt att vidarekopiera den här texten och fritt använda den.

  En ensidig engelsk sammanfattning av det tyska forskningsprojektet kan googlas fram på  ”High level infrasound exposure reduces the contractility of human cardiac tissues in in-vitro model”. Det avslutande stycket “Conclusion” sammanfattar essensen om att max 80 dBz bör vara tillåtet. [Läs vidare]

 • Årsmöte 2021

  Årsmöte 2021

  Årsmötet genomfört.

  Nuvarande styrelse och ordförande sitter kvar.

  Verksamhetsberättelse 2020

 • Förslag på strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad lämnas till regeringen

  En utvecklad planeringsprocess för vindkraft, med regionala utbyggnadsbehov, förslag om förändrad kommunal tillstyrkan samt ett nationellt planeringsunderlag som ska underlätta och vägleda det regionala arbetet.

  Energinyheter

 • Ny vägledning för etablering av vindkraft

  Naturvårdsverket presenterat sin nya vägledning om buller från vindkraftverk. Noterar tre tydliga ställningstaganden:

  1) 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostad ska alltjämt gälla.
  2) Ingen skärpt reglering utifrån vindskyddat läge.
  3) Beräknade ljudnivåer vid redovisning av buller i prövning ska aldrig redovisas med decimaler då beräkningarna inte har en sådan noggrannhet. Värdena bör i stället avrundas till närmaste heltal så att exempelvis 38,49 dBA avrundas nedåt till 38 dBA och 38,50 dBA avrundas uppåt till 39 dBA.

  Några större fördelar för närboende tycks inte finnas

  Naturvårdsverket