Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att föreslå namn på ordförande och ledamöter i styrelsen inför årsmötet. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Delta gärna aktivt och föreslå till valberedningen kompetenta medlemmar för att ingå i styrelsen

 

 

Valberedning:

Jonny Fagerström, 070-6765708, jonny.fagerstrom@bredband.net