Vinklat om vindkraften – det hela är väl avsett att sväljas utan källkritik

Naturvetenskapligt kunnande står ju inte direkt högt hos vare sig politiker eller många andra i dagens samhälle.

Dalarnas tidningar