Vindkraftverk potentiellt stora spridare av mikroplaster

Den storskaliga utbyggnaden av vindkraft kan komma att bli en betydande källa till spridningen av mikroplaster.

Rättvisa vindar