Vindkraftsprojekt nedbantat

Ett första samråd om vindkraftsparken i Tingstäde, Othem, Lärbro och Hangvar hölls i början av 2012. Då planerades för 34 vindkraftverk. Efter hand bantades planerna och när ansökan lämnades in hösten 2015 gällde den 17 verk.

Hela Gotland