Vindkraftsplaner kan stoppas

Ett förslag på en ny vindbruksplan som rör vindkraftsetableringar i kommunen har tagits fram.
Här föreslås politikerna stoppa parker på bland annat Mangslidberget.

Värmlands folkblad