Vindkraftsjuridik

Utbyggnaden av vindkraft innebär stora risker för att miljöskador uppstår. Men bestämmelserna om skadestånd för miljöskador i miljöbalken 32 kap. borde inte finnas där utan i stället i skadeståndslagen, och den opartiska domstol som kan erbjuda en rättvis rättegång i miljöskademål är en allmän domstol – inte mark- och miljödomstolen, som tidigare har lämnat tillstånd till den skadebringande anläggningen.

Advokaten