Vindkraftsbolaget tvärvänder

Det blev en överraskande vändning på satsningen att bygga vindkraftparken Utposten 1 utanför Gävles kust. Svea Vind Offshore drar tillbaka sin ansökan.

SVT