Vindkraftsbolag kör lättvindigt över invånarna i glesbygd

Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, pläderar i en artikel på DN Debatt för att Sverige ska kunna bli fossilfritt tidigare än målet 2045. Det kräver enligt Axelsson bland annat att vi får ”snabbare och effektivare tillståndsprocesser”, som förutsätter lagändringar.

DN