Vindkraft – varken hållbar eller gynnar turismen i regionen

Vindkraften är inte hållbar, vare sig i ett långsiktigt miljöperspektiv eller i en mer konkret mening.

Allehanda