Vindkraft på Storgrundet

Jungfrukusten kommer att fullständigt översvämmas av dessa verk, en Jungfrukust som så ofta omnämns av Söderhamns kommun som en av sina viktigaste tillgångar.

Hela Hälsingland