Vindkraft på land: Naturrasering med skatterabatt!

All videre bygging av vindkraftverk på land i Norge må stoppes.

Tidens krav