Vindkraft på land – ett dåligt val

Vår befintliga vatten-, vind- och kärnkraft är redan i dag koldioxidsnål. Vi kan välja att nu satsa på utbyggnad av solkraft, havsvindkraft och biokraftvärme – utan att ytterligare föröda våra landskap och kuster, skriver Jan Hedman och Henrik Wachtmeister.

NWT