Vindkraft med förnuft

Vi är en grupp som verkar för vindkraft med förnuft. Det vill säga, inte emot vindkraft i sig, men starkt avvisande till idén att uppföra sådana enorma verk nära boendemiljö.

Falköpings tidning