Vindkraft inkräktar på hav och land

Vi föreslår inga lösningar på den elbrist som Centerns energipolitik medför. Det är inte vårt jobb. Vår uppgift är att värna om människor, djur och natur så att vindkraft inte förstör livsmiljön för oss.

Kvällsposten