Vindkraft – ett historiskt felgrepp

Vindkraftverk er industrielle anlegg, og med en høyde på over 250 meter er de en risiko for luftfarten. Vindmøllene påvirker dyre- og fuglelivet og fører til en fragmentering av naturområder.

Bergens Tidene