Vindkraft, en tickande miljöfara

Det satsas på vindkraft i Piteå kommun. De s.k. ”förnyelsebara” energikällorna sol och vind har haft en renässans i Sverige under Miljöpartiets ledning.

Klimatupplysningen