Vindindustrin vill att allt ska bli lättare

I Sverige anses det lika miljöfarligt att bygga en vindkraftspark, som en stor kemisk fabrik. Därför är det i stora delar av vårt land närmast omöjligt att bygga vindparker.