Vind är ingen effektiv energibärare

Vind är ingen effektiv energibärare. Dels blåser det inte alltid, och dels är vindens energitäthet besvärande låg.

Folkbladet