Vilseledande om vindkraft

Två fall hos Konsumentverket visar på en vanföreställning att man kan skilja el från vind eller sol från annan el i nätet och att det är just denna el som man tar del av som konsument, skriver Einar Fjellman, Bengt Halén och Henrik Wachtmeister.

UNT