Villkor för vindkraft ses över

Vid sista fullmäktigesammanträdet före sommaruppehållet vann arbetsgruppen en halv seger när det gäller vilka gränsvärden för buller och skuggor som ska gälla när nya vindkraftsanläggningar byggs i kommunen.

Mariestadstidningen