Vilken livsmiljö ger vindkraften?

Det är alltid lätt att läsa mellan raderna för att finna det mest positiva eller negativa, vilket man framför beror ju på vad man vill uppnå.

SMP