Viktigt att själv skaffa kunskap om hur vindkraft påverkar människor, djur och natur

Ofta krävs det att du som medborgare driver dina invändningar så långt som upp till Mark- och miljööverdomstolen innan projekt kan stoppas med hänvisning till brister i miljökonsekvensbeskrivningen.

ST