Viktig delseger i Skövde kommun

Skanskas planer på en väg genom naturskyddsområdet Rånna/Ryd är nu helt stoppade, det framkom vid det informationsmöte som kommunen höll för boende i området.

SLA