Velinga vill slippa vindkraften

Perspektiv Den föreslagna vindkraftparken kommer ha vittgående konsekvenser för Tidaholms kommun vad gäller; fastboende, fritidsboende och turism. Uppskattningsvis berörs omkring 1 000 omkringboende och 500 fritidsboende.

Västgötabladet