Varför ska vi ha vindkraft?

Om vi ställer vindkraften mot turistnäringen, vilken näring tror du skulle generera flest med jobb i framtiden?

Sundsvalls tidning