Varför är det så tyst om galenskapen med vindkraften

Vindkraftens framväxande stålskogar är förlorat land.

Expressen