Utbyggd vindkraft = turisterna försvinner

Skulle den vindkraftsutbyggnad som planeras i Värmland bli verklighet kan ”Visit Värmland”, och andra företag som har med besöksturismen att göra, lägga ner sin verksamhet.

NWT