Tre gånger fler vindkraftverk kan bli verklighet 2040

Uppemot tre gånger fler vindkraftverk byggs till 2040.

Så blir det om regeringens vindkraftsstrategi genomförs:

– Det blir svårt att hitta platser i Sverige där du inte ser minst en turbin, säger forskaren Johan Svensson.

Aftonbladet