Sveriges effektutmaning

Frågan om elsystemets leveranssäkerhet har blossat upp.

Second opinion