Sverige behöver en ny energipolitik

Denna försörjningskedja för stabil leverans av elenergi har tjänat oss väl och legat till grund för Sveriges industriella framgångar.

Barometern