Svenska kraftnät vill ha mer systemanalys

Svenska kraftnät har kommenterat den nationella strategin för vindkraft. I ett yttrande till Energimyndigheten vill stamnätsoperatören ha djupare analys av hur storskalig vindkraftsutbyggnad påverkar kraftsystemet

Second opinion