Svenska kraftnät har sovit på sin post

Svenska kraftnät har sovit på sin post. Den aktuella systemkrisen kunde ha mildrats avsevärt om man hade använt de redskap som stått till buds.

Second opinion