Större vindkraftverk möts av protester

Vindkraftverk med en totalhöjd på 250 meter. byggplanerna väcker ilska och oro hos boende i berörda områden

Ny teknik