Stena Renewable återkallar ansökan

Med anledning av att Arvika kommun meddelat att det inte längre finns något politiskt stöd för att tillstyrka vår planerade vindpark Stömne, har vi beslutat att återkalla vår ansökan. Vår uppfattning är att detta är ett mycket lämpligt område för vindkraft, men att det under rådande omständigheter inte är rimligt att driva projektet vidare, skriver man i ett mail till bla. Länsstyrelsen.