Sluta dalta med stenindustrin

Den viktigaste miljöfrågan är emellertid den påverkan som sker på närmiljön. 10 000 långtradare skall in och ut från Billingsryd varje år, en ökning med 50 procent mot idag. Ökade ambitioner skapar omfattande störningar på grund av mer sprängningar när ytterligare uppemot 3 miljoner ton sten skall brytas. Omkringliggande naturreservat riskerar att skadas för all framtid, skriver Jonny Fagerström

SLA