Skanska struntar i MÖS och Moderaterna

Skövde kommun har sålt ut Ryds ängar till Skanska AB. I kommunens beslutade avtal med Skanska så anges en bestämd sträckning av den planerade långtradarvägen genom naturreservatet, en sträckning som går rakt igenom reservatet men också genom ett värdefullt natura-2000-område.

SLA