Skåne har drabbats hårt av det tredje benet

Vår elförsörjning har alltför länge styrts av målformuleringar i energiöverenskommelser där politiker som saknar både kunskaper och helhetssyn låtit hänsyn av ovidkommande slag dominera.

Kristianstadsbladet