Säkerhetsproblem för svensk vindkraft

Myndigheterna bedömde det för riskabelt att låta ett kinesiskt företag äga viktig infrastruktur. Den inställningen måste rimligtvis också i högre grad även prägla svensk energiproduktion.

Norran