Säffles natur hotad

Men vad håller på att hända nu? Jo, exploatören Stena Renewable har till Länsstyrelsen i Örebro lämnat in en ansökan om att inom projektet Vindpark Stömne få bygga 15 stycken rekordhöga vindkraftverk i Arvika kommun

Säffletidningen