Så går det när vindkraft byggs utan hämningar

Det börjar klarna för allt fler att utbyggnad av vindkraft har ett högt pris, inte bara i ekonomiska termer

Expressen