Riksrevisionen: Regeringens klimatsatsning bristfällig

Kostnaderna för de minskade utsläppen har varit höga och beräkningarna av utsläppsminskningarna bristfälliga. Riksrevisionen noterar också att regeringen gett en ensidigt positiv bild av satsningen och dess effekter

DI